-35%
Giá gốc là: 1,299,000₫.Giá hiện tại là: 850,000₫.